fbpixel fbpixel
 
 

Specjaliści Południowego Bałtyku – bezpłatne szkolenia

Fundacja Gospodarcza w Gdyni, na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni – partnera projektu „Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku”, realizuje cykl szkoleń informacyjnych dotyczących analizy korzyści, barier i narzędzi wspierających mobilność siły roboczej w regionie Południowego Bałtyku.

Szkolenia popularyzują informacje o projekcie, wskazują korzyści i bariery mobilności pracowników, pozwalają na pogłębienie wiedzy dotyczącej zawodów z „przyszłością”, zawodów deficytowych oraz kluczowych, oczekiwanych przez pracodawców, kompetencji pracowników, którzy chcą znaleźć pracę w regionie południowego Bałtyku. Istotną częścią szkolenia jest zaprezentowanie i omówienie funkcjonalności portalu rekrutacyjnego  www.sb-professionals.eu  służącego poszukiwaniu ofert pracy na obszarze południowego Bałtyku.

Spotkania skierowane są do osób związanych z lokalnym rynkiem pracy, w tym doradców zawodowych, pośredników pracy, osób zajmujących się rekrutacją, pracowników instytucji otoczenia biznesu, związków zawodowych oraz do pomorskich pracodawców, zwłaszcza z sektora gospodarki morskiej.

Rekrutacja prowadzona jest przez Fundację Gospodarczą, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewidziano realizację 6 szkoleń, w następujących terminach:
30.09.2014, 16.10.2014, 21.10.2014, 28.10.2014, 04.11.2014, 06.11.2014

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach proszone są o kontakt:
Anna Dąbrowska, tel. 58 662 42 51, a.dabrowska@fungo.com.pl
Anna Różańska, tel. 58 662 42 52, a.rozanska@fungo.com.pl

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel