Informacja dla osób zakładających działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług noclegowych (najem krótkoterminowy)

Zgodnie z  ustawą  z  dn.  29.08.1997  r.  o  usługach  hotelarskich  oraz  usługach  pilotów  wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. 2019.238 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem z dn. 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz.U. 2017. 2166) istnieje obowiązek, przed rozpoczęciem świadczenia usług, dokonania wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta.

Dodatkowo:

  1. Do złożenia wniosku niezbędna jest opinia sanitarna dla obiektu noclegowego wydana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdyni. Szczegółowej informacji udziela Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. (58) 620-17-98, e-mail: hig.komunalna@psse.gdynia.pl.
  2. Istnieje obowiązek pobierania opłaty miejscowej (Uchwała Rady Miasta) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Szczegółowej informacji udziela Wydział Dochodów UM Gdyni, tel. (58) 668-88-32, e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl.
  3. Obiekty zobowiązane są do przekazywania sprawozdań dla Urzędu Statystycznego (Ustawa o statystyce publicznej) na formularzu KT-1 lub KT-2. Szczegółowej informacji udziela Urząd Statystyczny w Rzeszowie, tel. (17) 853-52-19 w. 216, e-mail: j.uchman@stat.gov.pl.

Szczegółowe informacje i wniosek:
https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,190/wniosek-o-dokonanie-wpisu-do-ewidencji-obiektow-swiadczacych-uslugi-hotelarskie-obiektu-nie-bedacego-obiektem-hotelarskim,486639

Wniosek do złożenia elektronicznie:
https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/Service/getServiceCard/id,103,cid,74.html

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Ewidencja:
https://bip.um.gdynia.pl/prowadzone-przez-wydzial-komunikacji-spolecznej-i-informacji,276/ewidencja-obiektow-noclegowych,434974

image_pdfimage_print