Jak skorzystać z ułatwień dla firm w Gdyni

Przedsiębiorcy, których działalności dotykają utrudnienia związane z pandemią koronawirusa mogą korzystać z rozwiązań zaproponowanych przez prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka. To zwolnienia z kilku opłat, które mają ułatwić finansowe stawanie na nogi po utracie źródła dochodu. Wyjaśniamy, jak z nich skorzystać.

Przypomnijmy, że jeszcze w zeszłym tygodniu prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek podjął decyzję o wprowadzeniu w życie kilku zmian, które mają pomóc lokalnym przedsiębiorcom w przetrwaniu trudnego okresu zawieszonej działalności.

Gdynia jest jednym z niewielu samorządów w całym kraju, które w obliczu nadchodzącego kryzysu zdecydowały się na podobne działania i wyciągnęły pomocną dłoń do przedsiębiorców. Sytuację obrazuje mapa przygotowana przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Od pierwszych chwil wejścia w życie rozporządzenia o zagrożeniu epidemicznym mieliśmy świadomość, że będziemy musieli walczyć nie tylko z koronawirusem, ale i o gospodarkę. Wprowadzone restrykcje chronią nasze zdrowie i życie, ale ekonomicznie są szkodliwe. Szukamy rozwiązań, które mogą pomóc w tej sytuacji. Ze szczególną troską myślimy o tych, którzy z dnia na dzień stracili możliwość pozyskiwania dochodu, z przyczyn na które nie mieli i nie mają wpływu – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Firmy, które na mocy rządowego rozporządzenia zostały zmuszone do tymczasowego zamknięcia mogą skorzystać w Gdyni z:

  • zwolnienia z czynszu za okres objęty zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku najemców lokali należących do miasta (po złożeniu wniosku, ze względu na wymogi formalne)
  • odroczenia płatności lokalnych podatków za okres od marca do czerwca
  • w wyjątkowych wypadkach będą podejmowane indywidualne decyzje o umorzeniu należności podatkowych za w/w okres
  • odroczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w czasie zamknięcia lokali
  • umorzenia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami spowodowane zamknięciem lokalu (po wznowieniu działalności przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek o umorzenie zaległości)

Jak wnioskować o ulgi?

W przypadku zwolnień z czynszu za wynajem lokali należących do miasta, wystarczy napisać podanie – najprościej w formie elektronicznej, na adres e-mailowy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl. Przedsiębiorca powinien podać m.in. podstawowe dane dotyczące działalności, dane adresowe i kontaktowe, tak aby ułatwić zweryfikowanie informacji o danej firmie. Można to zrobić także za pomocą ePUAP lub w formie tradycyjnej, korzystając np. z tzw. wrzutni na dokumenty w budynku Urzędu Miasta.

Więcej informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

Odroczenie płatności lokalnych podatków za okres od marca do czerwca – w tym przypadku wniosek w formie podania z podstawowymi danymi dotyczącymi przedsiębiorstwa oraz danymi dotyczącymi sytuacji finansowej danej firmy przyjmuje Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni. Również można skorzystać z formy mailowej: wydz.dochodow@gdynia.pl lub ePUAP, a także tradycyjnie, umieszczając wniosek we wrzutni na dokumenty.

Więcej informacji: Wydział Dochodów.

Wnioski dotyczące umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny zostać złożone po wznowieniu działalności przedsiębiorstwa. Wniosek powinien zawierać adres nieruchomości, imię i nazwisko (nazwę przedsiębiorcy) którego działalności umorzenie ma dotyczyć oraz dokumentację o sytuacji finansowej firmy np. bilans czy rachunek zysków i strat. Te powinny być kierowane do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, Referatu Gospodarki Odpadami. Kontakt przez e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl.

Więcej informacji: Wydział Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami.

 

Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)