Najem krótkoterminowy – obowiązki przedsiębiorcy

Zdjęcie: sypialnia w apartamencie, w centralnym punkcie łózko i komoda, duże okno z zasłonami.
Zdj. ilustracyjne: apartament/pokój do wynajęcia. (pexels.com)

Zgodnie z  ustawą  z  dn.  29.08.1997  r.  o  usługach  hotelarskich  oraz  usługach  pilotów  wycieczek i przewodników turystycznych oraz rozporządzeniem z dn. 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie istnieje obowiązek, przed rozpoczęciem świadczenia usług, dokonania wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta.Szczegółowe informacje i wniosek:
https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,190/wniosek-o-dokonanie-wpisu-do-ewidencji-obiektow-swiadczacych-uslugi-hotelarskie-obiektu-nie-bedacego-obiektem-hotelarskim,486639

Wniosek do złożenia elektronicznie:

https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/Service/getServiceCard/id,103,cid,74.html

Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Ewidencja:

https://bip.um.gdynia.pl/prowadzone-przez-wydzial-komunikacji-spolecznej-i-informacji,276/ewidencja-obiektow-noclegowych,434974

Dodatkowe informacje :

  1. Do złożenia wniosku niezbędna jest opinia sanitarna dla obiektu noclegowego wydana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdyni.

Szczegółowej informacji udziela Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 58 620 17 98, e-mail: hig.komunalna@psse.gdynia.pl

  1. Istnieje obowiązek pobierania opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Szczegółowej informacji udziela Wydział Dochodów UM Gdyni, tel. 58 668 88 32, e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl

  1. Istnieje obowiązek zadeklarowania nieruchomości związanej z turystycznym najmem krótkoterminowym dla celów podatku od nieruchomości.

Szczegółowej informacji udziela Wydział Dochodów UM Gdyni, tel. 58 668 88 19, e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl

  1. Obiekty zobowiązane są do przekazywania sprawozdań dla Urzędu Statystycznego na formularzu KT-1 lub KT-2.

Szczegółowej informacji udziela Urząd Statystyczny w Rzeszowie, tel. 17 853 52 19 w. 216, e-mail: j.uchman@stat.gov.pl

Podstawy prawne dotyczące świadczenia usług hotelarskich:

  1. Ustawa  z  dn.  29.08.1997  r.  o  usługach  hotelarskich  oraz  usługach  pilotów  wycieczek i przewodników turystycznych.
  2. Rozporządzenie z dn. 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
  5. Prawo Przedsiębiorców.
image_pdfimage_print