Przedsiębiorco pamiętaj, deklaracje do ZUS składasz co miesiąc

Do końca 2021 r. większość przedsiębiorców, która opłacała składki tylko za siebie i nie zatrudniała pracowników, nie musiała co miesiąc przesyłać deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia tego roku obowiązek powrócił. Wielu płatników jednak zapomina złożyć dokumenty rozliczeniowe.

Konieczność składania do ZUS dokumentów rozliczeniowych co miesiąc wynika ze zmian w sposobie obliczania wysokości składki zdrowotnej.

Obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą i opłacających składki na własne ubezpieczenia, a także tych, którzy z nimi współpracują. Zwolnieni z tego obowiązku są tylko duchowni, a także osoby, które składają dokumenty za nianie zatrudnione na umowach uaktywniających oraz osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Cześć przedsiębiorców nie wywiązuje się z obowiązku comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych, mimo że ZUS wysyła informacje o ich braku za dany miesiąc. Płatnikom, którzy nie przekażą dokumentów, ZUS przypisze składki z urzędu, a to może skutkować błędnym rozliczeniem konta. Jeśli płatnicy nie opłacą składek, ZUS wdroży na podstawie przypisanych składek z urzędu postępowanie egzekucyjne.

Co ważne dla większości płatników zmienił się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek. Tylko dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostał bez zmian, czyli do 5. dnia następnego miesiąca. Dla pozostałych płatników termin zależy od tego, czy mają osobowość prawną, czy też nie. Dla podmiotów z osobowością prawną np. spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji jest to termin do 15. dnia następnego miesiąca, a dla pozostałych płatników składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów to 20. dzień następnego miesiąca.

image_pdfimage_print